Select Page

Молитва / Prayer
Самостојна изложба / Solo exhibition

Стефан Шашков / Stefan Saskov

press to exit, Скопје / press to exit, Skopje
01 – 10.11.2003

 

Покана / Invitation: PDF mk/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


>>> линк до интервјуто на Наташа Бунтеска

 

слични содржини ☟☟☟☟