Select Page

Можат ли коментарите на Фејсбук да бидат замена за критика?
Напис
Автор: В(есна) Д(амчевска)

Објавен во Нова Македонија, Скопје
18.12.2017

 

Напис: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟