Select Page

Милена Попова
Самостојна изложба

Текст: Љупчо Маленков

 

 

КИЦ, Скопје
15 – 26.06.1999

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)