Select Page

Меѓу сонот и реалноста

Осврт кон изложбата „Мечтата на мојот живот“, Национална галерија – Софија, март 2001

Автор: Mаја Чанкуловска

Објавен во Форум, Скопје

13.04.2001

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


слични содржини ☟☟☟☟