Select Page

„Мечтата на мојот живот“

Осврт кон изложбата „Мечтата на мојот живот“, Национална галерија – Софија, март 2001

Автор: Mаја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје

11.04.2001

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟