Select Page

Мермерната скулптура наспроти видеографитот

Осврт кон изложбите на Сашо Саздовски во КИЦ и Борис Петровски во Отвореното графичко Студио, Скопје, октомври 2001

Автор: Нада Пешева

Објавен во Студентски збор, Скопје

31.10.2001

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


слични содржини ☟☟☟☟