Select Page

Маргарита Аврамовска
Самостојна изложба

Текст: Маргарита Аврамовска (од дипломската работа)

 

 

Уметничка галерија, Куманово
Отворање: 6 март 1992

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟