Select Page

Македонско сликарство од мал формат
Групна изложба

 

Центар за култура и информации, Скопје
24.12.1984 – 10.01.1985

 

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Аврамовски Момчило, Апостолска Мира, Атанасовски Гарски Тане, Биков Драган, Блажевски Трајче, Бојаров Љупчо, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Бутров Никола, Василев Ниче, Вујисиќ Мирко, Гегоски Кирил, Георгиева Сузана, Гилевски Паскал, Данова Марија, Димчевски Ѓорѓи, Дракуловски Петар, Ѓорѓиев Пљум Петар, Ефремов Кирил, Ефтимова Катја, Ивановски Ангеле, Ивановски Менде Методија, Јакимовски Зоран, Јанкулоски Александар Цане, Костов Васил, Кочовски Илија, Крстевски Гроздан, Крстевски Ѓорѓи (р.1923), Лембанов Ристо, Малинковска Зага, Манев Свето, Милјаноски Доне, Настевски Александар, Наумовски Вангел, Николовски Петар Пере, Николовски Трајче, Парлиќ Младен, Петров Борис, Попов Александар, Силјановски Симеон, Темкова Ана, Филовски Боби Слободан, Хаџи Димова Лепа, Хаџи Митров Зафир, Шулајковски Теофил

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟