Select Page

Лично / нелично
Самостојна изложба

Зорица Зафировска

Текст: Славчо Димитров

Агенција за сериозни интереси – СИА, Скопје
11 -14.11.2015

 

 

Леток: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


слични содржини ☟☟☟☟