Select Page

Лица / Faces
Самостојна изложба / Solo exhibition
Филип Кондовски / Filip Kondovski

Културен центар „Мала станица“, Скопје / Center of culture “Mala stanica”, Skopje
17.10.1996

 

Текст: Соња Абаџиева, Венец Димитров / Text: Sonja Abadzieva, Venec Dimitrov

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

слични содржини ☟☟☟☟