Select Page

Кумановски уметници ’92
Групна изложба

Текст: Тане Атанасовски Гарски

Уметничка галерија, Куманово
Отворање: 10 ноември 1992

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Аврамовски Момчило, Арсовски Боро Бабата, Атанасовски Гарски Тане, Божурски Гоце, Величковски Владимир, Гашевски Драган, Давидовски Јорданчо, Јакимовски Зоран, Јанчевски Трајче, Караџа Киро, Ковачевски Велимир, Костиќ Светлана, Кукуњавски Борис, Муфтински Трајко, Оцепек Милиќ Иван, Перчинковски Бранко, Петровски Моцо Момчило, Поповски Јовица, Реџаи Исени, Станковиќ Верољуб, Тодоровски Јовица, Тошевски Трајко, Трендафиловски Добрин Добри, Чешмаџиска Јанева Драгица

Каталог: PDF mk

Покана: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟