Select Page

Кумановски ликовни уметници ’97
Групна изложба

Уметничка галерија, Куманово
Ноември 1997

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Арсовски Боро Бабата, Атанасовски Гарски Тане, Божурски Гоце, Величковски Бранко, Величковски Владимир, Димовски Тони, Кашавелски Синиша, Костиќ Светлана, Кукуњавски Борис, Марковиќ Часлав, Нешковски Томислав, Николовска Жаклина, Петровски Моцо Момчило, Петровски Страхил, Поповска Даутовска Гордана, Поповски Јовица, Соларска Тања, Стоилковска Анка, Ќерими Башким, Џимревска Викторија

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟