Select Page

Кумановски ликовни уметници 2012
Групна изложба
Текст: Борис Кукуњавски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2012

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Адеми Арменд, Божиновски Дејан, Божурски Гоце, Величковска Магда, Величковска Марија, Величковски Владимир, Идризи Наим, Илијевска Валентина, Јакимовска Симона, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Крстевски Далибор, Кукуњавски Борис, Петковска Наташа, Симоновиќ Александар, Стефановски Александар, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Христова Милена, Цветановска М. Марина

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟