Select Page

Модерната уметност не е нешто апсолутно

Напис

Текст: Рене Хиг

Културен живот – Списание за култура, уметност, општествени прашања, година XI, бр. 1
Издавач: Културно-просветна заедница на Македонија

Јануари 1966

 

Главен уредник: Борис Вишински
Одговорен уредник: Перо Коробар

PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟