Select Page

„Крајот на векот“ ред-хаос – хаос-ред / “The end of the century” order-chaos – chaos-order
Самостојна изложба / Solo exhibition
Страхил Петровски / Strahil Petrovski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Јануари 2001 / January 2001

 

Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟