Select Page

Концепт 1: Пред почетокот / после крајот
Самостојна изложба

Весна Дунимагловска, Билјана Петровска Исијанин

Галерија М, Завод и Музеј – Битола
05.03.1999

 

Текст: Билјана Петровска Исијанин

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟