Select Page

Истражување посветено на можностите на енформелот
Критика на изложбата „Сеќавање“ на Драгутин Аврамовски Гуте (КИЦ Скопје1998, Куќа на Уранија Охрид 1999)
Автор: Владимир Величковски
Објавена во дневниот печат, Скопје
27.07.1999

 

Критика: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

слични содржини ☟☟☟☟