Select Page

Искра Димитрова / Iskra Dimitrova
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Искра Димитрова / Text: Iskra Dimitrova

 

Уметничка галерија Скопје – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery Skopje – Daut Pasin Hamam, Skopje
20.05 – 31.05.1993

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟