Select Page

Интерпункциите ја имаат силата да ја поништат глупоста
Интервју со Мирна Арсовска

Автор: Катерина Богоева

Објавено во Утрински весник бр.1292
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата

 

слични содржини ☟☟☟☟