Select Page

Името не се брани со копање по минатото

Интервју со Наде Проева

Разговарала: Јулијана Кочовска Кртолица

Објавено во Теа модерна, Скопје

04.02.2009

 

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)