Select Page

Игра со симболи
Напис

Автор: Тони Димков; изјави: Јана Куновска; цитати: Еуген Водопивац Борковски, Нада Пешева

Објавено во Life магазин, Скопје

Јуни 2011

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата

 

слични содржини ☟☟☟☟