Select Page

Збратимени уметници
Групна изложба

Текст: Тане Атанасовски Гарски

Уметничка галерија, Куманово
9 – 31 декември 1988

 

 

 

>>> Јакимовски Зоран, Владимир Величковски

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟