Select Page

За еротиката: македонските уметници се срамежливи
Интервју со Владимир Величковски
Разговарала: Анита Јованоска
Објавено во Вечер, Скопје
12.12.2007

 

PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟