Select Page

Живојин Ѓокиќ
Самостојна изложба

Текст: Тане Атанасовски Гарски

 

Уметничка галерија, Куманово
25.04 – 10.05.1980

 

 

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟