Select Page

Достојно на големиот мајстор
Напис и интервју со Филип Кондовски

Автор: З(оран) Б(ојаровски)

 

Објавен во Форум, Скопје

Јули 2004

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


слични содржини ☟☟☟☟