Select Page

ДЛУМ ’76
Групна изложба

Уметничка галерија, Скопје
25 ноември – 25 декември 1976

 

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Аврамовски Ставре, Аризанов Илија, Беќаровски Насо, Божинов Фаника Георги, Василев Васил, Величковски Владимир, Велков Иван, Видимче Пецо, Гавровски Ангеле, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Георгиевски Петар, Дончевски Мирко, Дракуловски Петар, Ефтимова Катја, Ивановски Менде Методија, Јакимовски Жарко, Јанчевски Трајче, Кастрати Адем, Корубин Рубенс, Костов Васил, Кочевски Мичо Димитар, Коџоман Милош, Крмов Томислав, Крстевски Ѓорѓи, Кузмановски Павле, Лафазановски Илија, Манев Димитар, Маневски Стефан, Манески Ордан, Матевски Рисимкин Трајко, Мијакоски Ристо, Милиќ Олга, Милјаноски Доне, Митриќески Боро, Наумовски Вангел, Николовски Петар Мавру, Николоски Борис, Павловски Таки, Петров Ангел, Петров Борис, Поповски Богоја, Реџаи Исени, Саревски Живко, Симонче Јонче, Славковски Крсто, Сотировски Душко, Спировска Мира Мирослава, Спироски Перо, Стефанов Златко, Стојчевски Димитар, Талевски Борислав, Ташковски Васко, Темкова Ана, Трајановски Димитар, Траиковски Борислав, Фидановски Никола Кочо, Филиповски Ацо, Франговски Нове, Хаџи Димова Лепа, Хаџи Митров Зафир, Цапев Горѓи, Шулајковски Теофил

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟