Select Page

ДЛУМ цртеж ’91
Групна изложба во чест на донесувањето на уставот на Р. Македонија

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (25.12.1991 – 18.01.1992); Уметничка галерија, Куманово; Музеј и завод, Штип; Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола; Уметничка галерија, Струмица (јануари – февруари)

 

Учесници: Анастасов Родољуб, Андреевска Нарциса, Андреевски Сергеј, Асим Мустафа, Атанасовски Гарски Тане, Башески Жарко, Беќаровски Насо, Биков Драган, Блажевски Трајче, Божиков Димитар, Божурски Гоце, Василев Ниче, Васков Глигор, Вујисиќ Мирко, Гегоски Кирил, Давидовски Мирко, Ѓорѓиев Станко, Ивановски Менде Методија, Костов Васил, Коцалев Марин, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Крстевски Боро, Крстевски Гроздан, Кузмановски Павле, Ламбевска Гулевска Ленче, Малиновски Зоран, Манев Коле, Манев Свето, Мијакоски Ристо, Милјаноски Доне, Митриќески Игор, Мишев Кољо, Настески Александар, Попов Александар, Рамиќевиќ Исмет, Светиева Марија, Силјановски Симеон, Ташовски Вело, Хаџи Николов Стефан

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟