Select Page

ДЛУМ Цртеж ’90

Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (20 декември 1990 – 10 јануари 1990);

Уметничка галерија, Куманово (јануари – февруари 1990);

Музеј и завод, Штип (јануари – февруари 1990)

 

Учесници: Анастасов Родољуб, Андреевски Сергеј, Асим Мустафа, Атанасовски Гарски Тане, Биков Драган, Блажевски Трајче, Василев Ниче, Вељковиќ Мирослав, Вујисиќ Мирко, Гаспаров Димитар, Гелевска Велјановска Жанета, Гогов Орце, Димчевски Трајче, Ѓорѓиев Станко, Ивановски Менде Методија, Исаиловски Димче, Јаков Ванчо, Јаневски Војко, Јанчевски Трајче, Колев Благоја, Коцалев Марин, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Крстевски Боро, Крстевски Гроздан, Малиданов Димитар, Малиновски Зоран, Манев Коле, Манев Свето, Маневски Благоја, Маневски Стефан, Маринковска Олгица, Мартиноски Крсте, Масин Мирослав, Мијакоски Ристо, Милјаноски Доне, Мишев Кољо, Настевски Александар, Перчинков Душан, Попов Александар, Попоски Дада Драган, Росиќ Раде Радован, Светиева Марија, Силјановски Симеон, Темкова Ана, Хаџи Митров Зафир, Хаџи Николов Стефан, Чауле Виолета, Чемерски Глигор, Шемов Симон

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟