Select Page

ДЛУМ – Традиционална есенска изложба
Групна изложба

Уметничка галерија, Скопје
27 октомври – 12 ноември 1969

 

 

Учесници: Анастасов Родољуб, Апостолска Мира, Атанасовски Гарски Тане, Биков Драган, Василев Васил, Величковски Владимир, Велков Иван, Видимче Пецо, Владимирски Томо, Георгиевски Петар, Глигорова Суза Илинка, Ефремов Кирил, Ивановски Ангеле, Ивановски Менде Методија, Иваноски Александар, Јанчевски Трајче, Караџа Киро, Кастрати Адем, Костовски Бранко, Коцо Димче, Коџоман Вангел, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Ѓорѓи, Лазески Борко, Луловски Танас, Мазев Петар, Маневски Стефан, Мартиноски Никола, Милјаноски Доне, Наумовски Вангел, Николовски Петар Пере, Николовски Трајче, Николоски Борис, Павловски Таки, Паламаревиќ Слободан, Петров Ангел, Петров Борис, Петров Јован, Попоски Дада Драган, Реџаи Исени, Ристески Александар, Спасеноски Лазар, Спасов Властимир, Стефановски Љубомир, Стојчевски Димитар, Талевски Борислав, Ташковски Васко, Темкова Ана, Филиповски Александар, Хаџи Бошков Петар, Хаџи Митров Зафир, Шемов Симон, Шулајковски Теофил

Каталог: PDF mk

 

>>> Линк до рецензијата на Борис Петковски

 

слични содржини ☟☟☟☟