Select Page

ДЛУМ не е депонија / Танц на мртвите души
Полемика помеѓу Коле Манев – претседател на ДЛУМ, Александар Ристески – претседател на Уметничкиот совет на ДЛУМ и Одборот на исклучените членови од ДЛУМ
Објавена во Македонија денес, Скопје
13.02.1999

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟