Select Page

Денес (Годишна награда за млад ликовен уметник) / Denes (Young Visual Artist Annual Award)
Групна изложба / Group exhibition

Организација: Центар за современи уметности, Скопје / Organization: Contemporary Art Center, Skopje
Место: Музеј на современата уметност, Скопје / Place: Museum of Contemporary Art, Skopje
18.03.2003

 

Учесници (номинирани автори): Славица Јанешлиева, Ана Стојковиќ, Ирена Паскали и Андреј Митевски /

Participants (nominated artists): Slavica Janeslieva, Ana Stojkovik, Irena Paskali i Andrej Mitevski

Каталог (од архивата на Вилиќ Небојша) / Catalog
PDF мк/eng

Фото галерија (од архивата на Абаџиева Соња )/Photo gallery ☟

 

 

 

>>> Линк до рецензијата на Ана Франговска (Големото стакло бр.16-18, стр.154)

 

слични содржини ☟☟☟☟