Select Page

Денес 2005 / Denes 2005
Групна изложба / Group exhibition

Организација: Центар за современи уметности, Скопје / Organization: Contemporary Art Center, Skopje

Куршумли ан – Музеј на Македонија, Скопје / Kurshumli An, Museum of Macedonia, Skopje
12.07.2005

 

 

Уметници: Ведран Бојановски, Гордана Даутовска поповска, Тихомир Топузовски, Далибор Тренчевски / Artists: Vedran Bojanovski, Gordana Dautovska Popovska, Tihomir Topuzovski, Dalibor Trencevski

Покана / Invitation: PDF mk/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟