Select Page

Дар.Мар.
Самостојна изложба
Дарко Марковиќ
Текстови: Соња Абаџиева, Милан Ѓурчинов

Музеј на современата уметност, Скопје
27.10 – 20.11.1980

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟