Select Page

Големи ликовни и хумани вредности
Осврт кон делата на македонските уметници на тема НОВ

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Трудбеник, Скопје
09.10.1966

 

Осврт: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟