Select Page

Во цивилизираните држави во тек е обратен процес
Напис

Автор: Ј(асна) Ф(ранговска)

Објавен во Македонија денес, Скопје
02.02.2000

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟