Select Page

Во постојан подем
Напис

Автор: Ташко Ширилов

Објавен во Вечер, Скопје
29.04.1972

 

Напис: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟