Select Page

Воскресение
Самостојна изложба / Solo exhibition / Einzelausstellung
Теофил Шулајковски – Тофе / Teofil Shulajkovski – Tofe

Текст: Георги Старделов (mk)

Скопје / Skopje
4 – 18. 04.1991

 

Каталог / Catalog / Katalog: PDF mk/eng/de

 

слични содржини ☟☟☟☟