Select Page

Внатре / Inside
Самостојна изложба (оворање на фестивалот на урбани уметности „Конструктор“) / Solo exhibition (opening of The Urban Arts Festival “Constructor”)
Катарина Ристовска, Матеј Богдановски / Katarina Ristovska, Matej Bogdanovski
НГМ – Мала станица, Скопје / NGM – Mala Stanica, Skopje
17.04.2007

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

слични содржини ☟☟☟☟