Select Page

Владанка Рашиќ

Самостојна изложба

Текст: Александар Богоевиќ, А. Пересон, Паскал Гилевски, Катарина Адања

Центар за култура и информации, Скопје (5 – 18 март 1985); Дом на културата „Ацо Шопов“, Штип (28.03 – 07.04.1985); Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (10 – 20 април 1985)

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟