Select Page

Виолета Митрушиќ Лабат и Радуле Бошковиќ

Самостојна изложба

Текст: Зоран Гаши

Центар за култура и информации, Скопје

18 – 30 април 1983

 

 

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟