Select Page

Борислав Траиковски
Самостојна изложба

Текст: Вера Даниловиќ

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје

18 септември – 3 октомври 1975

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟