Select Page

Бавноста на институциите како предизвик за нови идеи
Напис
Автор: Тони Димков; изјави: Марија Сорировска, Кристина Хаџиевска, Далибор Тренчевски, Ангел Миов
Објавен во Глобус, Скопје
29.09.2009

 

Напис: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟