Select Page

Ахилова пета / Achilles’ Heel
Самостојна изложба / Solo exhibition
Моника Мотеска / Monika Moteska
CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
15.07.1998

 

Текст: Конча Пиркоска / Text: Koncha Pirkoska

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

слични содржини ☟☟☟☟