Select Page

Ангел Димовски – Чауш
Самостојна изложба

Текст: Гоце Божурски

 

 

ЦК „Трајко Прокопиев“, Куманово (јануари 2004)
НМ „Д-р Никола Незлобински“, Струга (февруари 2004)

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟