Select Page

Александар Шакиќ
Самостојна изложба

Текст: Владимир Величковски

Центар за култура и информации, Скопје

22.01 – 04.02.1985

 

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟