Select Page

Александар Станкоски / Aleksandar Stankoski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Октомври 2002 / October 2002

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

слични содржини ☟☟☟☟