Select Page

Ако не би било / If it wasn’t

Самостојна изложба / Solo exhibition

Методи Ангелов / Metodi Angelov

Текст: Маја Чанкуловска / Text: Maja Chankulovska

Контапункт, Скопје / Kontrapunkt, Skopje

2004

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


слични содржини ☟☟☟☟